Anasayfa $ Tarpaş Büyükbaş $ Buzağı Büyütme

Buzağı Başlangıç

 

90-180 günlük yaş arasında serbest bir şekilde verilir. Sindirilebilirliği yüksek, büyümeyi artırıcı hammaddeler içerir. Buzağıların daha hızlı gelişimini sağlar. Buzağı büyütme yemiyle beraber kaliteli kaba yemlerde verilmelidir. (Yonca, silaj, pancar posası vs.) Bu dönemde buzağılara antiparaziter ilaçlar uygulanmalı, buzağıların önüne iz mineral içeriği yüksek yalama taşları (Revitamin) konmalıdır. Buzağıların bulunduğu barınaklar temiz ve havadar olmalıdır. Bulaşıcı hastalıklardan korumak için periyodik olarak dezenfeksiyonları yapılmalıdır.

 

TOZ PELET GRANÜR PROTEİN
17