Anasayfa $ Tarpaş Büyükbaş $ İlkay Süt

İlkay Süt

 

Sağmal süt sığırlarının doğum sonrası enerji ihtiyaçları artar ve dengelenmediği zaman hayvanların normalden daha geç kızgınlığa geldiği ve döl verimlerinde azalma görülür. Sağmal ineklerin doğum öncesi 15-20 gün ve doğum sonrası ilk 90 günlük süre içerisindeki besin madde ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış bir yemdir.

Hayvanlarda yüksek süt verimi ve kısa sürede tohumlama yapabilmeyi sağlar. 

Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir. By-pass protein ve by-pass yağ içeriği yüksektir

 

TOZ PELET GRANÜR PROTEİN
21