Sultan Buzağı

Anasayfa $ Category: Reva Büyükbaş Hayvan Yemleri ( Page 2 ) Sultan Buzağı   İçeriğindeki kaliteli hammaddeler ve karaciğer destekleyici vitamin- mineraller sayesinde buzağıların daha kısa sürede gelişmesini sağlar. 2 haftalık yaştan itibaren kaliteli kaba...

Buzağı Büyütme

Anasayfa $ Category: Reva Büyükbaş Hayvan Yemleri ( Page 2 ) Buzağı Büyütme   90-180 günlük yaş arasında serbest bir şekilde verilir. Sindirilebilirliği yüksek, büyümeyi artırıcı hammaddeler içerir. Buzağıların daha hızlı gelişimini sağlar. Buzağı büyütme...

Buzağı Başlanğıç

Anasayfa $ Category: Reva Büyükbaş Hayvan Yemleri ( Page 2 ) Buzağı Başlangıç   Doğumun 4. gününden, 90. gününe kadar serbest bir şekilde verilir. Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir. Bu dönemde buzağıların daha hızlı gelişimini sağlar. Buzağılarda...

Atak Besi

Anasayfa $ Category: Reva Büyükbaş Hayvan Yemleri ( Page 2 ) Atak Besi   Besideki sığırlara besinin son döneminde yedirilmesi tavsiye edilir. Tüm besleme dönemi boyunca da rasyon dengelenerek kullanılabilir. Yüksek enerjiye sahiptir. Sindirilebilirliği...

1/1 Mix 20 Besi

Anasayfa $ Category: Reva Büyükbaş Hayvan Yemleri ( Page 2 ) 1/1 Mix 20 Besi   Besiye alınacak sığırların besi dönemi boyunca, besin maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış bir yemdir. 1/1 oranında (tahıllarla) arpayla karıştırılarak verilir....

Besi Son

Anasayfa $ Category: Reva Büyükbaş Hayvan Yemleri ( Page 2 ) Besi Son   Besideki sığırlara besinin son döneminde yedirilmesi tavsiye edilir. Tüm besleme dönemi boyunca da rasyon dengelenerek kullanılabilir. Yüksek enerjiye sahiptir. Sindirilebilirliği yüksek...